Głębokość korzeni

Ale gdyby nawet przyjąć to
wyjaśnienie, to nierozstrzygniętą pozostanie rzeczą, czemu nie
udaje się po sobie groch lub len, które to rośliny korzenią się
płytko i mało pobierają pokarmów. Skup pietruszki instruuje rolników jak prawidłowo powinno się sadzić warzywa. Z drugiej strony kapusta
i tytoń, obie bardzo żarłoczne rośliny, mgną być z powodzeniem
uprawiane corocznie na tej samej glebie. Ze zbóż żyto bywa
siewane po kilkadziesiąt lat po sobie, a pszenica u nas szybko
zawodzi. W innych klimatach pszenica znosi się ze sobą doskonale.
W warzywnictwie objawy „znużenia ziemi” odnośnie do
jakiejś rośliny są większą rzadkością.

Kupię śliwki

Rośliny ogrodnicze w ogóle nie są tak wrażliwe na bezpośrednie następstwo tych samych roślin po sobie. Można to zobaczyć przy zakupie śliwek.  Powtórne warzywnik rozporządza olbrzymimi środkami nawozowymi i wysoką techniką upraw, które
to środki przeciwdziałają w pewnym stopniu znużeniu ziemi
A jednak i warzywnicy obserwują znużenie ziemi odnośnie do
niektórych roślin strączkowych, cebulastych i t. p.; nie mówię
o roślinach psiankowatych, gdzie zachodzi obawa zarazy przy
zbyt częstej uprawie tych roślin.

Botanicy

W końcu wieku botanicy wpadli na myśl, że rośliny wydzielają przez korzenie pewne
substancje, które odziaływują bądź dodatnio, bądź ujemnie,
bądź obojętnie na następne rośliny. Robiono doświadczenia
z grochem oraz też sprzedam soczewicę.  Prowadzono kulturę wodną grochu. W tej wodzie
przesyconej wydzielinami korzeni roślin grochu, inne rośliny
grochowe się nie udawały, a zboża doskonale się rozwijały. Już
półtora wieku temu wpadli botanicy na tę myśl, że korzenie wydzielają
pewne toksyny. W pierwszej połowie wieku
powtórzył te badania z tym samym wynikiem.

Później jednak
nauka chemii, wysunięta przez, zepchnęła w cień
badania botaników, gdy postawił sprawę jednostronnie,
przypisując wszystkie zjawiska znużenia ziemi wyłącznie i jedynie
odżywianiu się roślin. W końcu ubiegłego wieku badania
, robione nad winoroślą, wykazały, że rzeczywiście
ziemia zostaje zatruta przez wydzieliny korzeni.
Następnie znane w początkach w. badania potwierdziły
dowodzenia botaników znaleźli wydzieliny i wykazali ich podobieństwo
ze zwykłymi truciznami. Są to ciała organiczne złożone:
agresterol i sól kwasu.