Nowoczesne rolnictwo

Nowe czasy w uprawie

W ciągu kilku stuleci dzielących wieki średnie od dzisiejszych
czasów przeobraziło się życie rolnicze nie tylko
Europy, lecz całego świata.
Wielkie podróże i odkrycia oraz potężny rozwój techniki
i nauki, jaki dokonał się w ostatnich stuleciach, ułatwiły
komunikację i wzajemne porozumiewanie się narodów, a co
za tym idzie, ułatwiły przenikanie kultur i różnych ich zdobyczy.
Mimo to jednak i dzisiaj istnieją dzikie plemiona,
które w swej prymitywnej gospodarce rolnej posługują się
tylko motyką. Olbrzymia rozpiętość — od prymitywu, jaki
reprezentują dzisiejsze ludy pierwotne, do wykwitu cywilizacji
Europejczyka lub Amerykanina roztacza przed nami
obraz ogromnego rozwoju, jaki przeszła ludzkość w ciągu
wielu tysięcy lat. Traktor nowoczesny ciągnący dwie żniwiarki, które
ścina ją kłosy i wiążą je w snopy
Nie sposób pisać tu dokładnie o wszystkich wynalazkach
i ulepszeniach w dziedzinie rolnictwa, trzeba by na to poświęcić
parę tomów. Niech jako dowód na to posłuży fakt,
że tysiące ludzi pracują dziś naukowo w tej dziedzinie,
a państwa wydają wielkie fundusze na założenie specjalnych
instytutów badawczych. Dodatkowo są promowane ogłoszenia sprzedam rzepik. Setki ludzi pracują nad ulepszeniem
gleby, setki ludzi przeprowadzają rozległe badania
nad udoskonaleniem uprawy i zwiększeniem produkcji.

Postęp technologiczny

Całe zastępy hodowców, którzy opierają się na wynikach
nauki, nie szczędzą trudu dla przeprowadzenia licznych doświadczeń,
które mają na celu wyprodukowanie nowych,
jak najbardziej wartościowych dla rolnika odmian. A wreszcie
wynalazczość ludzka dała rolnikowi do ręki potężne
maszyny, dzięki którym wzrosła niepomiernie szybkość
i wydajność pracy. Wraz z postępem rośnie cena pasternaku. I dzisiejsza nauka nie jest wolna od
błędów i niedoskonałości — lecz ścisłość obserwacji prowadzi
do zrozumienia wielu zjawisk i usuwa liczne błędy
dawnych rolników. Nie daje bowiem pola do fantazji, która
silny wpływ wywierała na umysłowość zarówno starożytnych,
jak ludzi średniowiecza. Nowe zdobycze dzisiejszej nauki odsłaniają coraz to szersze horyzonty, a tym samym wskazują dalsze pole pracy
i dalsze możliwości rozwoju.
Oprócz nauki i techniki wpłynęło wiele innych czynników
na dzisiejszy stan uprawy i wędrówki zbóż; należy tu
wymienić odkrycia nowych krajów, poza tym wpływ klimatu
i gleby na rozmieszczenie zbóż, a wreszcie zawiłe
stosunki gospodarcze całego świata, które i na tym odcinku
życia wywarły wybitne piętno.