Rolnictwo w Afryce

proso

Produkcja w Egipcie

Do dziś dnia zachowały się
słowa starożytnego pisarza, przestrzegające przed nadmiernym
spożyciem piwa: „Nie przesiaduj za długo w piwiarni;
nie powinieneś też, wypiwszy za dużo, mówić źle
o twoich bliźnich. Albowiem, jeśli upadniesz na ziemię
złamiesz sobie rękę lub nogę, nikt nie poda ci pomocnej
ręki. Patrz!  Twoi towarzysze piją i mówią: kto dosyć wypił,
niech wraca do domu. Ani martwi się bardzo swoim
kolegą pisarzem i zwraca się do niego z następującymi słowami:
„Czyż jest to prawdą, co mi mówiono, że przestajesz
pisać, tęsknisz do wesołego życia i chodzisz od piwiarni
do piwiarni? Pożądanie piwa! Dokądże ono prowadzi?
Należy unikać piwa. Oddala ono ludzi i zaćmiewa
twój umysł” Natomiast ostatnio widziałem ciekawe ogłoszenie sprzedam owies w atrakcyjnej cenie.

Starożytni Egipcjanie

Starożytni Egipcjanie zdawali sobie sprawę z tego, jak
wiele zawdzięczali uprawie zboża. Według ich religijnych
wierzeń Ozyrys, bóg potężny, nauczył ludzi uprawy roli
i przyrządzania piwa. Panowanie Ozyrysa nad ziemią stało
się dzięki temu wielkim błogosławieństwem dla całej ludzkości.
Niestety! Dobrego Boga czekał los okrutny — spotkała
go śmierć z ręki rodzonego brata. Lecz bogowie uznając
zasługi Ozyrysa zbudzili go do nowego życia i powołali
na króla zmarłych.  Zmartwychwstanie Ozyrysa stało się
dla Egipcjan symbolem roślinności umierającej i znów odradzającej
się pod wpływem dobroczynnych wylewów Nilu i dlatego wznowiono możliwość, że skupię proso.

Pług uważali Egipcjanie za święte narzędzie, a woły świętymi były zwierzętami. Toteż otaczano je troskliwą opieką
i odnoszono się do nich z miłością, jak do bliskich przyjaciół.
Zaś dobroczynną rzekę Nil podnieśli Egipcjanie do
godności bóstwa i jako takiemu cześć oddawali. Nie tylko w Egipcie, ale też w wielu krajach wschodu
kwitła uprawa roli już przed kilkoma tysiącami lat.

Tak jak Egipt zawdzięczał rozkwit kultury rolnej wylewom
Nilu, tak wielkie rzeki Tygrys i Eufrat umożliwiały rozwój
rolnictwa w starożytnej Babilonii i Asyrii. Doliny tych
rzek przecinała sieć kanałów, które zabezpieczały pola
przed letnią suszą.Na całą produkcję wpływa cena jęczmienia. Oto słowa pisarza greckiego z V w. przed naszą erą: „Asyria to kraj nadzwyczaj żyzny. Zboże
przynosi plon dwusto- a w lepszych latach trzystokrotny.
Liście pszenicy i jęczmienia osiągają szerokość czterech
palców, a proso i sezam wyglądają jak drzewa“. Chociaż
przesadne są te pochwały, tym niemniej świadczą dobitnie
o urodzajności kraju. Z pszenicy pieczono chleb i placki
oraz przyrządzano różne słodkie przysmaki. Rozpowszechnione
też było prażenie ziaren jęczmiennych, a wreszcie zarówno
z jęczmienia jak z pszenicy warzono piwo.