Wzmacnianie drzew

Sady handlowe

Sady są w założeniu swym sadami handlowymi,
składają się, jak wspomniano w rozdziale II, z kilku czołowych
odmian jabłoni, każdej po kilkaset drzew. Kwatery drzew (po
100 sztuk) były jednocześnie posadzone, rosną w prawie jednakowych
warunkach glebowych i mikroklimatycznych i od założenia
są jednakowo pielęgnowane, W sadach tych w ciągu 25 lat
wykonywano obserwacje i w ten sposób nagromadził się obfity
materiał, z którego zaczerpnięto dane do niniejszej pracy.
Leczenie i wzmacnianie drzew było stosowane. A potem ma wpływ na kupno chrzanu korzeń i innych produktów rolnych.
od lat dwudziestu i przez cały ten czas badano rozwój drzew
leczonych, zalewanie ran, wpływ leczenia na zdrowotność i t. p,
Aby stwierdzić skuteczność leczenia należy:
1. — zdać sobie sprawę ze sposobu, w jaki one działają.
2. — porównać zdrowotność drzew leczonych i nieleczonych.
3. — rozpatrzyć rozwój drzew leczonych w ciągu szeregu
lat.

Leczenie sadów

1. Leczenia działają na ogół w trzech kierunkach:
a) Umożliwiają one normalne krążenie soków, odnawiając
przerwane przez ranę połączenie między zdrowymi tkankami
drzewa, — między korzeniami i koroną. Sprzedaż ogórków gruntowych zależy od sezonowości. Należy zwrócić uwagę,
że w wielu wypadkach drzewo zyskuje dzięki leczeniom więcej
powierzchni tkanki przewodzącej i żywej miazgi, niż utraciło
wskutek uszkodzenia. Zobaczymy to wyraźnie w opisach poszczególnych
drzew leczonych.
b) Leczenia i wzmacniania zwiększają siłę mechaniczną
pnia i konarów, a w krańcowych wypadkach — gdy brak pnia —
same dźwigają ciężar korony.
c) Pędy leczące osłaniają sobą rany, chronią je od nowych
uszkodzeń i często zapobiegają ich rozszerzaniu się.

2. Dla porównania drzew nieleczonych z leczonymi
i wzmacnianymi musimy rozpatrywać drzewa tych samych odmian,
rosnące w b. zbliżonych warunkach — ale niejednocześnie
posadzone. Obecnie bowiem w sadach „A” i „B‘‘ brak niemal zupełnie
drzew chorych, nieleczonych, które by mogły posłużyć jako
materiał kontrolny, gdyż doświadczenie długich lat wykazało, że
pozostawienie w sadzie handlowym drzew odmian delikatnych
na własnych pniach bez leczenia i wzmacniania byłoby zbyt ryzykowne. Sytuacją jest podobna z pigwą ekologiczną.
Mimo to nie brak nam materiału porównawczego: jest
nim założony r. t. zw. „Nowy Sad“.
Sady ,,A‘‘ i ,,B“ zostały założone w takich samych warunkach,
z tych samych odmian, na takiej samej ziemi jak sad „Nowy”
— różnicą jest przesunięcie w czasie o 10 lat. Przesunięcie
to uwzględniamy przy porównywaniu sadów tzw. „Nowego”.